ReadyPlanet.com


รัฐบาลถูกกล่าวหาว่าใช้วิธีการเช่าเหมาลำ


 คาดว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเข้าสู่กระบวนการล้มเหลวเนื่องจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และสมาชิกวุฒิสภาจะขออำนาจศาลพิพากษาว่ากระบวนการนี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

ส. ส. และส. ว. ร่วมกันในวันนี้จะลงคะแนนเสียงในญัตติแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ - ส. ส. ไพบูลย์นิติตะวันและส. ว. สมชายแสวงการพิจารณาคดีของศาล

 

เครดิต บาคาร่าฟรีเครดิต 2021Post by Pariz2000 :: Date 2021-02-09 09:49:55


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mailCopyright © 2010 All Rights Reserved.